HD SaiSon Trả góp 0 % ưu đãi cho khách hàng là giáo viên và sinh nhật tháng 11


Nội dung chương trình: Chương trình trả góp lãi suất thấp ưu đãi cho khách hàng là giáo viên , hoặc sinh nhật tháng 11 

 

Thời gian

Khuyến mãi

Đối tượng

Lãi suất

Kỳ hạn

Trả trước

Chứng từ

19/11 – 30/11

Mừng ngày nhà giáo

Giáo viên, giảng viên

0.63%/

6 – 12 tháng

40%

CMND + Hộ khẩu/Bằng lái <=10 triệu đồng + (*)
CMND+ Hộ khẩu >10 triệu +(*)
(*)Hợp đồng lao động  hoặc giấy chứng nhận đang làm việc tại trường

EDTEACHER

19/11 – 30/11

Chúc mừng Sinh Nhật

Khách hàng có SN trong tháng 11

0%

6 tháng

Non High tech - 20 % 
High Tech - 30% 
Iphone - 50 %

CMND + Hộ khẩu/Bằng lái <=10 triệu đồng 
Tháng sinh thể hiện trên CMND là tháng 11

EDBDAY0IHT
EDBDAY0INH
EDBDAY0IIP

19/11 – 30/11

Hoàn tiền 24 Triệu

Mọi đối tượng khách hàng

3.27%

Từ 12- 24 tháng

Iphone  12 tháng

Từ 10 %  Iphone 40 % 

        CMND+ Hộ khẩu/ Bằng lái cho khoản vay ≤10 triệu đồng
  CMND+Hộ khẩu+ Hóa đơn cho khoản vay >10 triệu đồng
  CMND+Hộ khẩu+Hóa đơn +chứng minh thu nhập cho khoản vay ≥ 30 triệu đồng

EDREFUIP24
EDREFUND24

( Chi tiết hoàn tiền thể hiện bảng bên dưới )

 

-       Chương trình Khuyến mãi hoàn tiền dựa theo khoản vay khách hàng như sau 

 

Khoản vay

Số tiến hoàn lại hàng tháng

Tổng số tiền hoàn lại tối đa (24 tháng)

Dưới 5 triệu

70,000

1,680,000

Từ 5 đến dưới 10 triệu

120,000

2,880,000

Từ 10 đến dưới 15 triệu

240,000

5,760,000

Từ 15 đến dưới 20 triệu

360,000

8,640,000

Từ 20 đến dưới 30 triệu

500,000

12,000,000

Từ 30 đến dưới 40 triệu

600,000

14,400,000

Từ 40 đến dưới 50 triệu

800,000

19,200,000

Từ 50 triệu trở lên

1,000,000

24,000,000

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

1
Chat với Eco-Mart?